Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.9.2020 - przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 400 godzin zegarowych w roku 2020.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza

Załącznik nr 4 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: niedziela, 24 maja 2020 20:30  
Statystyki:
Kto jest online: