Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.10.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia pomieszczenia socjalnego przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 537400-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia pomieszczenia socjalnego przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ meble
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot RODO
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 - Ogólne warunki umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 15 czerwca 2020 10:41  
Statystyki:
Kto jest online: