Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020r. do 28 lutego 2021r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i ....

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
Otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020r. do 28 lutego 2021r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn.
„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór ofery

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 9 - Specyfikacja 1 godziny usług

Komunikat z dnia 22 maja 2020r r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 40/2020

Wyniki konkursu

Zmieniony: czwartek, 04 czerwca 2020 19:54  
Statystyki:
Kto jest online: