Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Załącznik 1 - treść ogłoszenia

Załącznik 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik 3 - Wzór karty oceny

Załącznik 4 - Oświadczenie Członka Komisji

Załącznik 5 -Ramowy wzór umowy

Załącznik 6 - Wzór oferty

Załącznik 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik 8 - Wzór sprawozdania

Komunikat

Komunikat z dnia 22 maja 2020r r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 41/2020

Wyniki konkursu

Zmieniony: czwartek, 02 lipca 2020 15:25  
Statystyki:
Kto jest online: