Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.5.2020 - Zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 551720-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

 

Informacja o wniesieniu odwolania

Odwolanie Comarch Healthcare

KRS Comarch Healthcare

Pelnomocnictwo Comarch Healthcare

 

Oficjalna informacja wydłuzenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wydłużenie terminu składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania 2

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wydłużenie terminu składania ofert

Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Zmodyfikowany załącznik nr 7 - Wykaz usług

 

Zmodyfikowany SIWZ z dnia 13 lipca 2020 roku

Zmodyfikowany załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia z dnia 13 lipca 2020 roku

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz oferty z dnia 13 lipca 2020 roku

Zmodyfikowany załacznik nr 5 - ogólne warunki umowy z dnia 13 lipca 2020 roku

 

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wydłużenie terminu składania ofert

 

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wydłużenie terminu składania ofert

 

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wydłużenie terminu składania ofert

 

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wydłużenie terminu składania ofert

 

Oficjalna informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wydłużenie terminu składania ofert

 

Oficjalna informacja o wydłuzeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmodyfikowany SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz oferty

Zmodyfikowany załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

 

Skorygowany załącznik nr 2 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 12 listopada 2020 18:37  
Statystyki:
Kto jest online: