Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 września 2020r. do 28 lutego 2021r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym

 

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór oferty

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 9 - Specyfikacja 1 godziny usług

Wyniki konkursu

Zmieniony: piątek, 28 sierpnia 2020 07:10  
Statystyki:
Kto jest online: