Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.12.2020 - świadczenie usług przez animatora zajęć dla dzieci w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez animatora zajęć dla dzieci w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na uslugi społeczne

Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego

Zał. 2 Wzór Wykazu umożliwiającego dokonanie oceny oferty w ramach kryterium - doświadczenie Wykonawcy

Zał. 3 Wzór kwestionariusza osobowego

Zał. 4 Wzór Formularza wyliczenia kosztów

Zał. 5 Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności oraz określonych predyspozycji osobowościowych

Zał. 6 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego

Zał. 7 Projekt istotnych warunków umownych

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części III

Informacja o udzieleniu zamówienia w części I i II

 

Zmieniony: piątek, 07 sierpnia 2020 10:46  
Statystyki:
Kto jest online: