Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.13.2020 - świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

 

Treść ogłoszenia
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego
Zał. 2 Wzór Wykazu umożliwiającego dokonanie oceny oferty w ramach kryterium - doświadczenie Wykonawcy
Zał. 3 Wzór kwestionariusza osobowego
Zał. 4 Wzór Formularza wyliczenia kosztów
Zał. 5 Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności oraz określonych predyspozycji osobowościowych
Zał. 6 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego
Zał. 7 Projekt istotnych warunków umownych
Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części I, III i IV
Informacja o udzieleniu zamówienia w części II

Zmieniony: wtorek, 25 sierpnia 2020 23:59  
Statystyki:
Kto jest online: