Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.6.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 574766-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: środa, 02 września 2020 19:36  
Statystyki:
Kto jest online: