Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.14.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - maksymalnie 240 godzin (dla maksymalnie 60 osób), finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.

Warunki zamówienia na usługi społeczne/nieaktualne/
Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego/nieaktualne/
Zał. 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego/nieaktualne/
Zał. 3 Projekt istotnych warunków umownych/nieaktualne/

 

Obowiązujące od dnia 18 sierpnia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego

Zał. 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego

Zał. 3 Projekt istotnych warunków umownych

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 07 września 2020 16:55  
Statystyki:
Kto jest online: