Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.15.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego

Email Drukuj PDF

Postępowanie na usługi społeczne nr OA.2611.15.2020, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego

Zał. 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego

Zał. 3 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zał. 4 Projekt istotnych warunków umownych

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 07 września 2020 16:57  
Statystyki:
Kto jest online: