Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.16.2020 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza

Załącznik nr 4 - Wzór formularza

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu wiedzy

Załącznik nr 6 - Oswiadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 9 - Program

Załącznik nr 10 - Wykaz osób

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 31 sierpnia 2020 13:27  
Statystyki:
Kto jest online: