Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.18.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony nr OA.2611.18.2020, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II , III i IV zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 24 września 2020 19:55  
Statystyki:
Kto jest online: