Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.19.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Email Drukuj PDF

Postępowanie na usługi społeczne nr OA.2611.19.2020, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby, finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Zał. 1 Wzór Formularza ofertowego

Zał. 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego

Zał. 3 Istotne warunki umowne

Zał. 4 Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 21 września 2020 19:20  
Statystyki:
Kto jest online: