Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.21.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych na potrzeby pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 593224-N-2020 z dnia 2020-10-05 r.

Dostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 15,6” typu notebook wraz z oprogramowaniem, myszką i torbą do przechowywania w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowne

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 17 listopada 2020 20:55  
Statystyki:
Kto jest online: