Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.9.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 607667-N-2020 z dnia 2020-11-06

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 2 i cz. 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 21 grudnia 2020 16:05  
Statystyki:
Kto jest online: