Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w l. 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w l. 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia

 

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji
Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji
Załącznik nr 5 - Wzór umowy dotacyjnej
Załącznik nr 6 - Wzór oferty
Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych
Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: wtorek, 26 stycznia 2021 18:20  
Statystyki:
Kto jest online: