Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na
prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych
Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny
Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji
Załącznik nr 5 - Wzór umowy dotacyjnej
Załącznik nr 6 - Wzór oferty
Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania

Komunikat z dnia 17 listopada - strona 1, strona 2

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: wtorek, 26 stycznia 2021 18:17  
Statystyki:
Kto jest online: