Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.10.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 614585-N-2020 z dnia 2020-11-24

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 21 grudnia 2020 16:07  
Statystyki:
Kto jest online: