Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.23.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 615658-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych /wyposażenia siedziby/ przy ul. Juliusza Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu

Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – informacja ponowna w związku z poprawieniem przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 11 stycznia 2021 15:27  
Statystyki:
Kto jest online: