Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2020 w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2023

Email Drukuj PDF

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
OGŁASZA

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w roku 2020 w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2023

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

Zmieniony: środa, 25 listopada 2020 17:30  
Statystyki:
Kto jest online: