Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 50/2020 na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta Toruń

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021
zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta Toruń

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 8 - wykaz działań promocyjnych

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: wtorek, 26 stycznia 2021 18:01  
Statystyki:
Kto jest online: