Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 51/2020 - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.
prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 8 - wykaz działań promocyjnych

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: wtorek, 26 stycznia 2021 18:07  
Statystyki:
Kto jest online: