Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.24.2020 - usługa zakupu w 2021 r. ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 762338-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Usługa - realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiajacego

Załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia i unieważnieniu postępowania w części I zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 11 stycznia 2021 15:26  
Statystyki:
Kto jest online: