Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.25.2020 - Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 766571-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
Ogłoszenie nr OA.2611.25.2020 Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: czwartek, 14 stycznia 2021 13:17  
Statystyki:
Kto jest online: