Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.11.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 769062-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu części II postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: poniedziałek, 02 sierpnia 2021 11:33  
Statystyki:
Kto jest online: