Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.12.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 770639-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

SP.2611.12.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. II i III

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 16 lutego 2021 19:25  
Statystyki:
Kto jest online: