Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.13.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Email Drukuj PDF

SP.2611.13.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I postępowania

Informacja o unieważnieniu części II postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 04 marca 2021 16:39  
Statystyki:
Kto jest online: