Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.26.2020 usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości około 16700

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 775848-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości około 16700

Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu
Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego
Załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 26 stycznia 2021 07:29  
Statystyki:
Kto jest online: