Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 13/2021 - prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.02.2021r. do 30.06.2022r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 8 - wykaz działań promocyjnych

Wyniki konkursu

Zmieniony: czwartek, 04 marca 2021 08:16  
Statystyki:
Kto jest online: