Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS NR 14/2021 - na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 8 - wykaz działań promocyjnych

Wyniki konkursu

Zmieniony: czwartek, 04 marca 2021 08:18  
Statystyki:
Kto jest online: