Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne do 130 tyś

Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe OA.2610.13.2024

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 12 kominów wentylacyjnych przy ul. Skłodowskiej-Curie 80F..

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe OA.2610.12.2024

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 4 grzejników w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 30 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Zapytanie ofertowe OA.2610.11.2024

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla około 50 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7 -15 lat w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Torunia na lata 2024-2027”

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Ankieta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe OA.2610.10.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja dziesięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów stacjonarnych All in One wraz z oprogramowaniem.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe OA.2610.9.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.8.2024

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 5 - Program

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.7.2024

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Działania 1: Specjalistyczne zajęcia indywidualne  i grupowe dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu pn. ”Interdyscyplinarne wsparcie dla osób stosujących przemoc domową oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a w szczególności z problemem nadużywania alkoholu”.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz nieudzieleniu zamówienia w częściach II i III

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.6.2024

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotła gazowego przy ul. Wola Zamkowa 17 w Toruniu..

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.5.2024

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 -Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.4.2024

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.3.2024

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 115 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na okres 24 miesięcy.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.2.2024

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2024.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.1.2024

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2024 na terenie Gminy Miasta Toruń dwóch usług pogrzebowych dzieci martwo urodzonych.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Zapytanie ofertowe OA.2610.41.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy na 2024 rok jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1)    Część I zamówienia - dostawa 120 kalendarzy książkowych dziennych
w formacie A5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.
2)    Część II zamówienia - dostawa 70 trójdzielnych kalendarzy ściennych jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Logotypy

Załącznik nr 3 - Ulotka

Załącznik nr 4  - Obraz do kalendarza

Informacja o wyborze

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.38.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.38.2023, którego przedmiotem jest zakup paliwa – oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 – w łącznej ilości szacunkowej około 1400 litrów w 2024 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu..

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Informacja o wyborze


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.37.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.37.2023, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U.z 2023 r. poz. 1640 z późn. zmianami).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - Ceny jednostkowe

Informacja o wyborze


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.35.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.35.2023, którego przedmiotem jest prowadzenie regularnej obsługi, konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.34.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.34.2023, którego przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.33.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.33.2023, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe OA.2610.32.2023

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.32.2023, którego przedmiotem jest jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - lista drukarek MOPR

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.31.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 kalendarzy książkowych dziennych w formacie A5 oraz 70 trójdzielnych kalendarzy ściennych jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Logotypy

Załącznik nr 3 - Ulotka

Załącznik nr 4  - Obraz do kalendarza

Wyjaśnienie z dnia 27 listopada

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.30.2023

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowych szkoleń pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 2 treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe OA.2610.29.2023

Przedmiotem zamówienia jest wymiana szyb na parterze w budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 118 a w Toruniu

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.28.2023

przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowych szkoleń pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 2 treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.27.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego laptopa wraz z oprogramowaniem, torbą, bezprzewodową klawiaturą, bezprzewodową myszką i podkładką na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu, finansowanego ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023, zwanego dalej sprzętem komputerowym

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Specyfikacja


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.26.2023

Przedmiotem jest przeprowadzenie konferencji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnień w  związku z realizacją zadania Interdyscyplinarne wsparcie dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem nadużywania alkoholu w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz nieudzieleniu zamówienia w częściach II i III


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.25.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( tj. Dz. U. 2023 poz. 1465), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. 2022 poz. 437), rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.24.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 -Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.23.2023

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch okien w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Poznańskiej 95 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.22.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą „Wspieranie Rodziny” w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza wyliczenia kosztów


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.21.2023

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch okien w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Poznańskiej 95 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty


Zapytanie ofertowe OA.2610.20.2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w siedzibie przy ul. Fałata 36/46 (przychodnia „Zdrowie”).

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.19.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą „Otwarta grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie” w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.18.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza wyliczenia kosztów części I-III

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów części IV-VIII

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I, III oraz nieudzieleniu zamówienia w cz.II, IV-VIII


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.17.2023

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości nadmorskiej dla około 70 uczniów szkół podstawowych w wieku 7 - 15 lat w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenia

Załącznik nr 5 -  Ankieta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.16.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie” w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I, III i V oraz nieudzieleniu zamówienia w cz.II i IV

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.15.2023

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla osób pracujących w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę w kryterium doświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.14.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „Szkoła Rodzica” w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza wyliczania kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.13.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.12.2023

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku biurowego przy ul. J. Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.11.2023

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.10.2023

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości nadmorskiej dla około 80 uczniów szkół podstawowych w wieku 7 - 15 lat w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenia

Załącznik nr 5 -  Ankieta

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.9.2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w siedzibie przy ul. Fałata 36-46.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.8.2023

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.7.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotu / pawilonu reklamowego jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Projekt namiotu

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.6.2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.5.2023

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.4.2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2023.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.3.2023

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2023 na terenie Gminy Miasta Toruń dwóch usług pogrzebowych dzieci martwo urodzonych

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Informacja o wyborze oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.1.2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I-III oraz nieudzieleniu zamówienia w cz. IV

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.29.2022

Przedmiotem jest zakup paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1200 litrów do końca 2023 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.28.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe OA.2610.27.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 kalendarzy książkowych dziennych w formacie A5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

 

Zapytanie z dnia 9 grudnia 2022r.

komplet dokumentów :

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 ulotka do kalendarza - wersja doc, wersja pdf

Załącznik nr 3 logotypy

Wersja pierwotna ogłoszenia

Treść ogłoszenia

Komplet materiałów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.26.2022

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.26.2022, którego przedmiotem jest jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - lista drukarek MOPR
Załącznik nr 4 - projekt umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.25.2022

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.25.2022, którego przedmiotem jest prowadzenie regularnej obsługi, konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Wyjaśnienie treści zapytania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.24.2022

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.24.2022, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Treść zapytania

Komplet materiałów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe OA.2610.23.2022

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.23.2022, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Treść zapytania

Komplet materiałów

Wyjaśnienie treści nr 1

Wyjaśnienie treści nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Zapytanie ofertowe OA.2610.21.2022

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.21.2022, przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2023, w dni robocze, pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania
Załącznik nr 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Zapytanie ofertowe OA.2610.20.2022

Przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić  sprawienie  pogrzebu,  stosownie  do  art.  44  ustawy  z  dnia  12  marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Treść zapytania

Komplet materiałów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE OA.2610.19.2022

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Komplet materiałów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.18.2022 - Przedmiotem zamówienia jest wymiana okna w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1

 


 

OA.2610.17.2022 - realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wykaz umożliwiający ocenę w kryterium doświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 5 - program

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.16.2022 - świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w okresie od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2023r. z możliwością wydłużenia terminu w przypadku obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i związanych z nimi ograniczeniami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Wyjaśnienie treści

Wyjaśnienie treści nr 2

Wyjaśnienie treści nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.15.2022 - dostawa i montaż oświetlenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia w budynku przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu,w związku z projektem pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2 – etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, nabór nr RPKP.06.04.01-IŻ.00-04-221/18,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Treść zamówienia

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - specyfikacja

 


 

 

OA.2610.14.2022 - organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla około 80 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7 -16 lat w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla około 80 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7 -16 lat w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - ankieta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

OA.2610.13.2022 - przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II

 


OA.2610.12.2022 - dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szacunkowy wykaz zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.11.2022 - świadczenie usług pod nazwą „Wsparcie specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla mieszkańców Torunia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „Wsparcie specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla mieszkańców Torunia” w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Wyjaśnienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I, III, VI, VII, VIII oraz nieudzieleniu zamówienia w częściach II, IV, V i IX


OA.2610.10.2022 - świadczenie usługi pod nazwą „Profilaktyka i promocja zdrowia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą „Profilaktyka i promocja zdrowia” w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie” w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.9.2022 - świadczenie usług pod nazwą „Zajęcia animacyjne dla dzieci” i „Zajęcia integracyjne”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „Zajęcia animacyjne dla dzieci” i „Zajęcia integracyjne” w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II


OA.2610.8.2022 -świadczenie usługi pod nazwą „Otwarta grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą „Otwarta grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie” w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.7.2022 - świadczenie usługi pod nazwą „Ochrona więzi”  w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą „Ochrona więzi” w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.6.2022 - świadczenie usług przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień, terapeutę i psychoterapeutę

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień, terapeutę i psychoterapeutę w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i III oraz nieudzieleniu zamówienia w części II


OA.2610.5.2022 -  świadczenie usług pod nazwą „Szkoła Rodzica”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „Szkoła Rodzica” w związku z realizacją zadania: Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

OA.2610.4.2022 - przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OA.2610.4.2022 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - wzór kwestionariusza

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

OA.2610 .3.2022 -  przeprowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OA.2610.3.2022 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - Wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.2.2022 - prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego  /  inwestorskiego  przy  likwidacji  barier  architektonicznych  i  technicznych

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - Wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.1.2022 - usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.27.2021 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.26.2021 - wymiana instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - rysunek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.25.2021 - przedłużenie 115 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na okres 24 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 115 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na okres 24 miesięcy

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.24.2021 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


OA.2610.23.2021 - dostawa (zakup) paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1000 litrów do końca 2022 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1000 litrów do końca 2022 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.21.2021 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część I: dostawa, instalacja i konfiguracja 3 fabrycznie nowych, nieużywanych,
nieuszkodzonych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem;
Część II: dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego zasilacza awaryjnego;

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.20.2021 -  prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - treść oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie - wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - oświadczenie - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 5 - wzór formularza wyliczenia kosztów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.19.2021 - prowadzenie regularnej obsługi,  konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Przedmiotem  zamówienia  jest prowadzenie regularnej obsługi,  konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - treść oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.17.2021 - kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (zwanym dalej Ośrodkiem), która obejmuje:

I. Naprawę/usługę serwisową/przeglądy/konserwacje okresowe urządzeń drukujących Zamawiającego - drukarki sieciowe i lokalne (USB, LPT), wydawanie ekspertyz;

II. Użyczenie urządzeń drukujących;

III. Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących;

IV. Utylizację materiałów eksploatacyjnych;

V. Dostawę, wdrożenie, uruchomienie systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - treść oferty

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - lista drukarek

Załacznik nr 4 - projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.15.2021 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania  w  czystości  w  roku  2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2022, w dni robocze, pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Słowackiego 118a oraz na terenie miasta Torunia

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.14.2021 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.13.2021 - zorganizowanie w roku 2022 na terenie Gminy Miasta Toruń dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2022 na terenie Gminy Miasta Toruń dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.12.2021 - dostawa 100 kalendarzy książkowych dziennych w formacie A5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 kalendarzy książkowych dziennych w formacie A5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Ulotka informacyjna

Załącznik nr 3 - Logotypy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.11.2021 - przeprowadzenie usługi superwizji dla 20 osób w tym pracowników merytorycznych CISTOR i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pn.„Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne..

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi superwizji dla 20 osób w tym pracowników merytorycznych CISTOR i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium doświadczenie

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.10.2021 - przeprowadzenie usługi superwizji dla 20 osób w tym pracowników merytorycznych CISTOR i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pn.„Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne..

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi superwizji dla 20 osób w tym pracowników merytorycznych CISTOR i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium doświadczenie

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.9.2021 - organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla około 60 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7 -16 lat z toruńskich rodzin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Wytyczne GIS, MZ i MEN

Załącznik nr 6 - Ankieta

Wyjaśnienie z dnia 29 czerwca 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.8.2021 - dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - szacunkowy wykaz zapotrzebowanie
Załącznik nr 2 - oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.7.2021 -  dostawa toreb z nadrukiem kolorowym w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rządowego projektu „Wspieraj seniora”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa toreb z nadrukiem kolorowym w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rządowego projektu „Wspieraj seniora”.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - projekt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.6.2021 - dostawa środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez MOPR w Toruniu rządowego projektu „Wspieraj seniora”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rządowego projektu „Wspieraj seniora”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w części VI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w części VI

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części VI


OA.2610.5.2021 - prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego  /  inwestorskiego  przy  likwidacji  barier  architektonicznych  i  technicznych

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.5.2021, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - Wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.4.2021 - usługa dostępu do Internetu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.4.2021, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Wykaz usług

Załacznik nr 3 - Oświadczenia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I,II i IV oraz nieudzieleniu zamówienia w części III i V

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części I,II i IV


OA.2610.3.2021 - jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.3.2021, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Wykaz usług

Załacznik nr 3 - Oświadczenia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.2.2021 - wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej zwanych PPK) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.– Ustawa o PPK).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - zapytanie nr 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - zapytanie nr 3

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - zapytanie nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.1.2021 - usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w 9 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w 9 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń:

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 03 lipca 2024 10:26  
Statystyki:
Kto jest online: