Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 15/2021 - organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2022 r. zadania gminy polegającego na
organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór oferty

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Specyfikacja kosztów

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: wtorek, 09 marca 2021 17:54  
Statystyki:
Kto jest online: