Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 32/2021 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załacznik nr 5 - Wykaz planowanych działań promocyjnych

Załącznik nr 6 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 7 - Wzór oferty

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna

Ważna informacja dla oferentów

Wyniki konkursu nr 32

Zmieniony: wtorek, 22 czerwca 2021 06:43  
Statystyki:
Kto jest online: