Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 7/2022 - prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na
prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formatnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania z wykonania zadania

Wyniki konkursu ofert

Zmieniony: czwartek, 09 grudnia 2021 13:49  
Statystyki:
Kto jest online: