Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 9/2022 ( prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz świetlic

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowanie programu profilaktyczno- socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka Komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy decyzyjnej

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik do oferty - wykaz działań promocyjnych

Załącznik do umowy - wykaz działań promocyjnych

Załącznik - klauzula informacyjna

Ważna informacja

Wyniki konkursu

Zmieniony: środa, 05 stycznia 2022 15:56  
Statystyki:
Kto jest online: