Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 10/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka Komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy decyzyjnej

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik do oferty - wykaz działań promocyjnych

Załącznik do umowy - wykaz działań promocyjnych

Załącznik - klauzula informacyjna

Ważna informacja

Wyniki konkursu

Zmieniony: środa, 05 stycznia 2022 15:57  
Statystyki:
Kto jest online: