Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 11/2021 - otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka Komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy dotacyjnej

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 8 - specyfikacja kosztów

Załącznik - klauzula informacyjna

Ważna informacja

Wyniki konkursu

Zmieniony: środa, 05 stycznia 2022 15:59  
Statystyki:
Kto jest online: