Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2022

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 35/2022

ZARZĄDZENIE NR 35/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. transportu oraz ustalenia procedury korzystania z samochodów Renault Trafic.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 34/2022

ZARZĄDZENIE NR 34/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 33/2022

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 32/2022

Zarządzenie Nr 32 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 – Etap II”.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31/2022

ZARZĄDZENIE NR 31/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli do mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa 17”.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 30/2022

ZARZĄDZENIE NR 30/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń”.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 29/2022

ZARZĄDZENIE NR 29/ 22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2022 r.w sprawie powołania komisji socjalne

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 28/2022

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 27/2022

Zarządzenie Nr 27 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 – Etap I”.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 26/2022

Zarządzenie Nr 26 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 – Etap III”.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 25/2022

Zarządzenie Nr 25 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż podnóżków ergonomicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni”.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 24/2022

Zarządzenie Nr 24 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 – Etap I”.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23/2022

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 22/2022

Zarządzenie Nr 22 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Podgórskiej 2” (numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362127/01)

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 21/2022

Zarządzenie Nr 21 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej i cieplnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

 

Zarządzenie nr 20/2022

ZARZĄDZENIE NR 20/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 


Zarządzenie nr 19/2022

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

 

Zarządzenie nr 18/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 18 /22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 


Zarządzenie nr 17/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 17/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedur tworzenia rodzin zastępczych oraz kierowania dzieci do placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 Procedura kierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

 


 

Zarządzenie nr 16/2022

ZARZĄDZENIE NR 16/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka, procedurę postępowania w zakresie zastosowania art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, procedurę odebrania dziecka oraz wzoru notatki służbowej z przeprowadzonych działań do procedury „Niebieskie karty”.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w Toruniu OIK

Załącznik nr 2 - Procedura postępowania przy odbiorze dziecka podstawa prawna art.12 a

Załącznik nr 3 - PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA

Załącznik nr 4 - WZÓR notatki pracownika socjalnego do procedury Niebieskie Karty

 


 

 

Zarządzenie nr 15/2022

ZARZĄDZENIE NR 15/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 14/2022

ZARZĄDZENIE NR 14/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - Procedury

Załącznik do Procedur

 


Zarządzenie nr 13/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 13/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 czerwca 2022 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 12/2022

ZARZĄDZENIE NR 12/ 22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 11/2022

ZARZĄDZENIE NR 11/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 maja 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Treść zarządzenia

Załącznik nr 3 - wniosek

 


Zarządzenie nr 10/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 10/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 9/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 9/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 13 maja 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

Zarządzenie nr 8/2022

ZARZĄDZENIE NR 8/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - Procedura

 


 

Zarządzenie nr 7/2022

ZARZĄDZENIE NR 7/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek

Upoważnienie

 


 

 

Zarządzenie nr 6/2022

ZARZĄDZENIE NR 6/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

 


 

 

Zarządzenie nr 5/2022

ZARZĄDZENIE NR 5/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 4/2022

ZARZĄDZENIE NR 4/22 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

 


 

 

Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie racjonalnego wykorzystywania źródeł ciepła w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wyłączenia pracy zdalnej

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zmieniony: wtorek, 14 marca 2023 15:21  
Statystyki:
Kto jest online: