Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Prezydenta miasta Torunia nr 54

Email Drukuj PDF

PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁASZA

nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert
na wykonanie zadań publicznych gminy w 2022 r. z zakresu: pomocy społecznej, usług społecznych, wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej

Treść ogłoszenia

Pobierz komplet materiałów konkursowych

 

 
Statystyki:
Kto jest online: