Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2023

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 32/2023

ZARZĄDZENIE NR 32/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisoweg

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 31/2023

ZARZĄDZENIE NR 31/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 30/2023

Zarządzenie Nr 30 /2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej etapów metodycznego postępowania w pracy socjalne

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 29/2023

ZARZĄDZENIE NR 29 / 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pobytu w Mieszkaniu Treningowym z siedzibą w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 17/3.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 28/2023

Zarządzenie Nr 28 /2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „świadczenie usługi w zakresie sprzątania w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 27/2023

Zarządzenie Nr 27 /2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) , prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 9150 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 26/2023

Zarządzenie Nr 26 /2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnych domach pomocy dla osób starszych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 25/2023

ZARZĄDZENIE NR 25/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 24/2023

ZARZĄDZENIE NR 24/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 23/2023

ZARZĄDZENIE NR 23/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 22/2023

ZARZĄDZENIE NR 22/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 w ramach projektu Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 21/2023

ZARZĄDZENIE NR 21/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy Mickiewicza 57 i ul. Podgórskiej 2 w ramach projektu „Aktywny senior”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 20/2023

ZARZĄDZENIE NR 20/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na dwa stanowiska Aspiranta pracy socjalnej - opiekuna mieszkań chronionych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 19/2023

ZARZĄDZENIE NR 19/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej - opiekuna mieszkań chronionych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2023

ZARZĄDZENIE NR 18/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 października 2023r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zdrowi i aktywni”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 17/2023

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2023r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 16/2023

ZARZĄDZENIE NR 16/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 15/2023

ZARZĄDZENIE NR 15/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 października 2023r.w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „świadczenie usług zdrowotnych obejmujących konsultacje dietetyka na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zdrowi i aktywni”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2023

ZARZĄDZENIE NR 14/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 września 2023r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p., prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „świadczenie usług zdrowotnych obejmujących konsultacje fizjoterapeutyczne i dietetyka oraz zabiegi rehabilitacyjne realizowane z fizjoterapeutą i masaże na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zdrowi i aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 13/2023

ZARZĄDZENIE NR 13/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2023 r.w sprawie powołania komisji do weryfikacji zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu w celu przedstawienia ich Prezydentowi Miasta Torunia do oceny formalnej i merytorycznej.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 12/2023

ZARZĄDZENIE NR 12/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 11/2023

ZARZĄDZENIE NR 11/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko pracownika socjalnego-opiekuna mieszkań chronionych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 10/2023

ZARZĄDZENIE NR 10/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Zarządzenie nr 9/2023

ZARZĄDZENIE NR 9/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko pracownika socjalnego-opiekuna mieszkań chronionych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 8/2023

Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r.–Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 w ramach projektu Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2023

ZARZĄDZENIE NR 7/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, przeznaczonego na mieszkania chronione, zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 6/2023

ZARZĄDZENIE NR 6/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 80 E/80 F.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 5/2023

ZARZĄDZENIE NR 5/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 maja 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 4/2023

ZARZĄDZENIE NR 4/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2023

ZARZĄDZENIE NR 3/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1


 

Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie Nr 2 /2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74 – Etap II”.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2023

ZARZĄDZENIE NR 1/23 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zarządzenia

Regulamin 

Zmieniony: piątek, 29 grudnia 2023 14:34  
Statystyki:
Kto jest online: