Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 41/2023 - realizacja w roku 2023 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2023 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka Komisji

Załącznik nr 5 - wzór umowy decyzyjnej

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wzór informacji o rozstrzygnięciu konkursu

Załącznik do oferty - wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - wzór sprawozdania

Załącznik - klauzula informacyjna


Zmieniony: piątek, 07 kwietnia 2023 08:05  
Statystyki:
Kto jest online: