Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 1/2024 - prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 3 - Wzór informacji o rozstrzygnięciu

Załącznik nr 4 - Informacja o uczestnikach

Załącznik nr 5 - Wzór oferty konkursowej

Załącznik nr 5.1 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 6.1 - Wykaz podjętych działań promocyjnych

Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 7.1 - Wzór sprawozdania dotyczący uczestników

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia członka komisji

Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Zmieniony: piątek, 15 grudnia 2023 13:54  
Statystyki:
Kto jest online: