Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 11/2024 - na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla  maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 3 - Wzór informacji o rozstrzygnięciu

Załącznik nr 4 - Informacja o uczestnikach

Załącznik nr 5 - Wzór oferty konkursowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 7.1 - Wzór sprawozdania dotyczący uczestników

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia członka komisji

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 21:33  
Statystyki:
Kto jest online: