Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 13/24 - prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024  zadania  polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27  i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 3 - Wzór informacji o rozstrzygnięciu

Załącznik nr 4 - Informacja o uczestnikach

Załącznik nr 5 - Wzór oferty konkursowej

Załącznik nr 5.1 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 6.1 - Wykaz podjętych działań promocyjnych

Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 7.1 - Wzór sprawozdania dotyczący uczestników

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia członka komisji

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:18  
Statystyki:
Kto jest online: