Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs nr 14/2024 - prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób


Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 3 - Wzór informacji o rozstrzygnięciu

Załącznik nr 4 - Informacja o uczestnikach

Załącznik nr 5 - Wzór oferty konkursowej

Załącznik nr 5.1 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 6.1 - Wykaz podjętych działań promocyjnych

Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 7.1 - Wzór sprawozdania dotyczący uczestników

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia członka komisji

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:32  
Statystyki:
Kto jest online: