Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2024

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 16/2024

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15/2024

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 czerwca 2024r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2024

Zarządzenie Nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 13/2024

Zarządzenie Nr 13/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych prowadzonego poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) , którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej dla około 50 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Torunia na lata 2024-2027”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 12/2024

Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz uchylenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 11/2024

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2024

Zarządzenie nr 10/2024

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 9/2024

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2024r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Załącznik nr 1 do  Regulaminu - protokół przyjęcia skargi ustnej

Załącznik nr 2 do  Regulaminu - wzór rejestru skarg i wniosków

Załącznik nr 3 do  Regulaminu - postępowanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków

Załącznik nr 4 do  Regulaminu - pismo przekazujące skargę lub wniosek wg właściwości

Załącznik nr 5 do  Regulaminu - pismo zwracające skargę wnoszącemu

Załącznik nr 6 do  Regulaminu - przesłanie odpisów skargi lub wniosku do właściwych organów

Załącznik nr 7 do  Regulaminu - prośba o dodatkowe informacje

Załącznik nr 8 do  Regulaminu - pismo informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi lub wnioski

Załącznik nr 9 do  Regulaminu - klauzura informacyjna

Zarządzenie nr 8/2024

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2024

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 6/2024

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na dwa stanowiska urzędnicze Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 5/2024

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej..

Treść zarządzenia

Załącznik

Zarządzenie nr 4/2024

ZARZĄDZENIE NR 4/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 3/2024

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2024roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Regulamin

Zarządzenie nr 2/2024

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść zarządzenia

Regulamin

Zarządzenie nr 1/2024

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Treść zarządzenia

 

Zmieniony: czwartek, 11 lipca 2024 10:20  
Statystyki:
Kto jest online: