Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzina w Centrum - etap I

Email Drukuj PDF

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), MOPR w Toruniu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący

· Powiaty:

- aleksandrowski

- brodnicki

- bydgoski

- chełmiński

- golubsko-dobrzyński

- grudziądzki

- inowrocławski

- lipnowski

- mogileński

- nakielski

- radziejowski

- rypiński

- sępoleński

- świecki

- toruński

- tucholski

- wąbrzeski

- włocławski

- żniński

· miasta na prawach powiatów:

- Bydgoszcz

- Toruń

- Grudziądz

- Włocławek

· DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

· Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

· MOPS Bydgoszcz

· MOPR Toruń/TCUS

 

· MOPR Włocławek

 

· MOPR Grudziądz/CPDIR

 

· PCPR Aleksandrów Kuj.

 

· PCPR Brodnica

 

· PCPR Bydgoszcz

 

· PCPR Chełmno

 

· PCPR Golub-Dobrzyń

 

· PCPR Grudziądz

 

· PCPR Inowrocław

 

· PCPR Lipno

 

· PCPR Mogilno

 

· PCPR Nakło nad Notecią

 

· PCPR Radziejów

 

· PCPR Rypin

 

· PCPR w Sępólnie Krajeńskim

· PCPR Świecie

 

· PCPR Toruń

 

· PCPR Tuchola

 

· PCPR Wąbrzeźno

 

· PCPR Włocławek

 

· PCPR Żnin

 

· DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Miasto Toruń zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 MOPR w Toruniu realizował/realizowała, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Gmina Miasto Toruń podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

· stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);

· poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;

· rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;

· rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

· rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;

· umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;

· działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;

· podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;

· działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Zmieniony: poniedziałek, 18 marca 2024 19:37  
Statystyki:
Kto jest online: