Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 - dwa stanowiska urzędnicze - Inspektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na 2 stanowiska urzędnicze - Inspektora

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 5/2023 - Aspirant pracy socjalnej - opiekun mieszkań chronionych

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na 2 stanowiska Aspiranta pracy socjalnej -  opiekuna mieszkań chronionych w ramach projektu „Aktywny Senior”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 - Aspirant pracy socjalnej - opiekun mieszkań chronionych

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej -  opiekuna mieszkań chronionych w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 - Aspirant pracy socjalnej - opiekun mieszkań chronionych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej - opiekuna mieszkań chronionych w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 - Pracownik socjalny - opiekun mieszkań chronionych

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na stanowisko pracownika socjalnego - opiekuna mieszkań chronionych w ramach projektu „Aktywny senior!”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 - Pracownik socjalny - opiekun mieszkań chronionych

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na stanowisko pracownika socjalnego - opiekuna mieszkań chronionych w ramach projektu „Aktywny senior!”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 3/2021 - 3 stanowiska Aspiranta pracy socjalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a  87-100 Toruń na 3 stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Bank Inicjatyw Społecznych” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

 

Ogłoszenie o naborze  Nr 2/2021 - 2 stanowiska asystenta rodziny  - na zastępstwo

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na 2 stanowiska asystenta rodziny - na zastępstwo w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 - aspirant pracy socjalnej - animator - 5 stanowisk

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118a 87-100 Toruń na 5 stanowisk Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Bank Inicjatyw Społecznych”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszeniaZARZĄDZENIE NR 91

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27.04.2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 9/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Koordynatora projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 8/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultanta w Projekcie „Wspieramy Mamy” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 7/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 6/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 5/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na 4 stanowiska pracownika socjalnego – opiekuna mieszkań wspieranych  w Projekcie „Aktywny Senior” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 4/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Aktywny Senior” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 3/2020

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”.

Treść ogłoszenia
Informacja


Ogłoszenie o naborze  Nr 2/2020

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 1/2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych
w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia
Informacja


Ogłoszenie o naborze  Nr 27/2019

Ogłoszenie o naborze Nr 27 /2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej ”.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 26/2019

Ogłoszenie o naborze Nr 26 /2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 1/2 etatu

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 25/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej ”.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 24/2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultanta w projekcie pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych
w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 23/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej ”.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 22/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultanta w projekcie pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 21/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultanta w Projekcie „Wspieramy Mamy”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 20/2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 19/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze  Nr 18/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze  Nr 17/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze  Nr 16/2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług
w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze  Nr 15/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o braku ofert

Ogłoszenie o naborze  Nr 14/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze  Nr 13/2019

Ogłoszenie o naborze  Nr 13/2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga  - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze  Nr 12/2019

Ogłoszenie o naborze Nr 12/2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na
stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze  Nr 11/2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze  Nr 10/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na zastępstwo na stanowisko pomocnicze - Asystenta rodziny w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze  Nr 9/2019

stanowisko stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych  w wymiarze pełnego etatu.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 8/2019

stanowisko Pedagoga  - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych  w wymiarze pełnego etatu  w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty
w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 7/2019

stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 6/2019

stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 5/2019

stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 4/2019

trzy stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na trzy stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 3/2019

animator osiedlowy w ramach umowy zlecenia


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 2/2019

stanowisko Starszego Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej ”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 1/2019

stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych  w wymiarze pełnego etatu  w Projekcie „W rodzinie siła”.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 22/2018 - z-ca kierownika działu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy kierownika Działu Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 Ogłoszenie o naborze  Nr 21/2018 - główny specjalista

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego specjalisty w Dziale Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 20/2018 - pedagog-terapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 19/2018 - psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 18/2018 - psycholog

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 17/2018 - podinspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Dziale Organizacyjno- Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 16/2018- inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 15/2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 14/2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 13/2018

na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych  w wymiarze pełnego etatu  w Projekcie „W rodzinie siła!”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 12/2018 - Aspiranta pracy socjalnej – animator

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 11/2018 - psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 10/2018 - konsultant - koordynator merytoryczny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultant – koordynator merytoryczny Toruńskiego Klubu dla Rodzin w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 9/2018 - psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze

 


Ogłoszenie o naborze  Nr 8/2018 - psycholog

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 7/2018 - dwa stanowiska aspirant pracy socjalnej - animator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na dwa stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze  Nr 6/2018 - pedagog - terapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach  rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze  w ramach umowy zlecenia Nr 3/2018 - Animator osiedlowy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze Nr 5/2018 -pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych

w wymiarze pełnego ½ etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze  nr  4/2018 - wolne stanowisko pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy

 

w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze  nr  3/2018 - dwa stanowiska pomocnicze Psychologa

w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w wymiarze pełnego etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na
dwa stanowiska pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia


 

 

Ogłoszenie o naborze Nr 1 /2018

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika zespołu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika zespołu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze w ramach umowy zlecenia nr  2/2018 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach umowy zlecenie

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach


 

Ogłoszenie o naborze  w ramach umowy zlecenia Nr 1/2018 - animator osiedlowy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 31/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie ”Teraz MY!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze nr 30/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Konsultanta - Koordynatora pomocyw Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Oriorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze nr 29/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze nr 28/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia


Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie o naborze nr 27/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na 3 wolne stanowiska pomocnicze Aspirant pracy socjalnej – Animator lokalny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

Informacja


 

Ogłoszenie o naborze nr 26/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 25/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 24/2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik zespołu - Koordynator projektu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


 

Ogłoszenie o naborze nr 23/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru


Ogłoszenie o naborze nr 22/2017

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant-Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo” Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT” Poddziałanie 9.1.2„Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 21/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 20/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenie w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 18/2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko
Aspirant pracy socjalnej - animator czasu wolnego w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze nr 17/2017

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne  stanowisko Konsultant – Koordynator projektu w wymiarze 1 etat

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze nr 16/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenie w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze


Ogłoszenie o naborze nr 15/2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze


Ogłoszenie o naborze nr 14/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Konsultant – Koordynator projektu w wymiarze 1 etat w Projekcie „ Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze


Ogłoszenie o naborze nr 13/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenie w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja


Ogłoszenie o naborze nr 12/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze


Ogłoszenie o naborze nr 11/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze aspiranta pracy socjalnej - na zastępstwo pracownika w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Zespole Interwencji Kryzysowej w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu naboru


Ogłoszenie o naborze nr 10/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze


Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Animatora Osiedlowego w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Konsultant-Specjalista ds. rozliczeń w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Konsultant-Specjalista ds. rozliczeń w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

 

Sprostowanie: w wyniku błędu pisarskiego w punkcie A.II ogłoszenia mylnie wskazano okres wymaganego doświadczenia.

Skorygowana treść ogłoszenia

 

Informacja o wynikach naboru

 

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Finansowo- Księgowym w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na psychologa w ramach umowy zlecenia –160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia
pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy zlecenia

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenie w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 21/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia
pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego” ogłasza publiczny nabór ofert na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboruOgłoszenie o naborze nr 20/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboruOgłoszenie o naborze nr 19/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Treść ogłoszenia


Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 18/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Treść ogłoszenia


Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 17/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Treść ogłoszenia


Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 16/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Treść ogłoszenia


Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 15/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.


Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 14/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 13/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko Konsultant - Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020


Treść ogłoszenia


Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru 

Ogłoszenie o naborze nr 12/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na na animatora osiedlowego w ramach umowy o świadczenie usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu


Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

 


 

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia – nie mniej niż 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na psychologa w ramach umowy zlecenia – nie mniej niż 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 7/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne 4 stanowiska urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolnych 13 stanowisk urzędniczych Podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 14/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko pomocnicze pracownika publicznego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o naborze nr 13/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora ds. usług społecznych, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniająca wymagania na stanowisko zastępcy dyrektora ds. usług społecznych

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 12/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora ds. usług społecznych, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Lista osób spełniających wymagania formalne

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Ogłoszenie o naborze nr 11/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego, w wymiarze pół etatu,

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 10/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na trzy stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 40 godzin w tygodniu w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista osób spełniajacych wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 9/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku urzędniczym – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 8/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór na stanowisko terapeuty w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 40 godzin w tygodniu w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 7/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na dwa stanowiska psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 40 godzin w tygodniu w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 6/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku urzędniczym – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń. Miejsce pracy: ul. Batorego 38/40, Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 5/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli wewnętrznej w wymiarze ½ etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze nr 4/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 20 godzin w tygodniu w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 3/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 20 godzin w tygodniu w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o naborze

Ogłoszenie o naborze nr 2/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego" ogłasza publiczny nabór ofert na animatorów osiedlowych w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 1/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli wewnętrznej w wymiarze ½ etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o naborze

Ogłoszenie o naborze nr 24/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego" ogłasza publiczny nabór ofert na animatorów osiedlowych w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 23/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli wewnętrznej w wymiarze ½ etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze nr 22/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego" ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko animatora osiedlowego w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 21/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli wewnętrznej w wymiarze ½ etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c,
87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze nr 20/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego – na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 19/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na stanowisko psychologa w ramach umowy na zastępstwo w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o braku ofert

Nabór ofert na stanowisko asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy o świadczenie usług

Treść zapytania

Lista kandydatów

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze nr 18/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na stanowisko psychologa w ramach umowy na zastępstwo w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja

Ogłoszenie o naborze nr 17/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Informacja

Ogłoszenie o naborze nr 16/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o braku ofert

Ogłoszenie o naborze nr 15/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista osób spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 14/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją umowy U/52/1/2013 na realizację programu Rewitalizacji społecznej pt. "Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim przedmieściu" w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna" Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pół etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 13/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu


ogłasza nabór ofert na stanowisko psychologa w ramach umowy na zastępstwo w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Informacja o braku naboru

Ogłoszenie o naborze nr 12/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 11/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 10/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Informacja o braku ofert


Ogłoszenie o naborze nr 9/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu


w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. „ Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego" ogłasza publiczny nabór ofert na animatora osiedlowego w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 8/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wymiarze ½ etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o braku ofert

Ogłoszenie o naborze nr 7/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu


w związku z realizacją umowy U/52/1/2013 na realizację programu Rewitalizacji społecznej pt." Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim przedmieściu" w ramach projektu systemowego „ Rewitalizacja Społeczna" Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko animatora lokalnego w wymiarze pół etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 6/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pracownika socjalnego do Działu Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treśc ogłoszenia

Lista kandydatów spełniajacych warunki formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie - nabór na trzy stanowiska asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na trzy stanowiska asystenta rodziny w ramach umowy o świadczenie usług

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie - nabór na dwa stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na dwa stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 5/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na dwa stanowiska pomocnicze pracownika socjalnego w wymiarze pół etatu, w związku z realizacją projektu „Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze Nr 4/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją umowy U/52/1/2013 na realizację programu Rewitalizacji społecznej pt.” Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim przedmieściu” w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza publiczny nabór ofert na konsultanta - koordynatora działań MOPR w wymiarze pół etatu,

Treść ogłoszenia
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją umowy U/52/1/2013 na realizację programu Rewitalizacji społecznej pt.” Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim przedmieściu” w ramach projektu systemowego „ Rewitalizacja Społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

ogłasza publiczny nabór ofert

na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pół etatu,

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze nr 2/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

w związku z realizacją umowy U/52/1/2013 na realizację programu Rewitalizacji społecznej pt.” Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim przedmieściu” w ramach projektu systemowego „ Rewitalizacja Społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

ogłasza publiczny nabór ofert

na dwa stanowiska animatora lokalnego w wymiarze pół etatu,

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego – na zastępstwo, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyborze kandydata

Ogłoszenie o naborze nr 14/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert

na 1 wolne stanowiska urzędnicze – podinspektora,

w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyborze

 

Ogłoszenie o naborze Nr 13/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na 2 wolne stanowiska urzędnicze – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Nabór ofert na stanowisko terapeuty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert

na stanowisko terapeuty w ramach umowy o świadczeniu usług w Dziale wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru

Nabór ofert na stanowisko psychologa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert

na stanowisko psychologa w ramach umowy o świadczeniu usług w Dziale wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze Nr 12/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego ,w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Informacja o wyborze kandydata

Ogłoszenie o naborze Nr 11/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na trzy stanowiska aspiranta pracy socjalnej

do Działu Interwencji Kryzysowej,

w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

 

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru ofert

 

Ogłoszenie o naborze Nr 10/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku urzędniczym – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

lista kandydatów

Wynik naboru


 

Ogłoszenie nr 9/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko   urzędnicze – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu,  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń. Miejsce pracy: ul. Batorego 38/40, Toruń

 

treść oferty

lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie nr 8/2013

Nabór ofert na dwa stanowiska - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach umowy o świadczenie usług.

Treść ogłoszenia

Lista osób spełniających warunki formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie nr 7/2013

Nabór ofert na dwa stanowiska asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert na dwa stanowiska asystenta rodziny, w ramach umowy o świadczenie usług.

Treść ogłoszenia

Lista osób spełniających warunki formalne

Informacja o wynikach naboru

 

 

Ogłoszenie o naborze Nr 06/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku   urzędniczym – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń. Miejsce pracy: ul. Batorego 38/40, Toruń.

treść ogłoszenia

lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze Nr 05/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku  urzędniczym – podinspektora, w wymiarze pełnego etatu, , w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń. Miejsce pracy: ul. Batorego 38/40, Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Ogłoszenie o naborze Nr 4/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisku urzędniczym – Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego, w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

treść ogłoszenia
lista kandydatów
wyniki naboru

 

 

Ogłoszenie nr 3/2013

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych , w wymiarze całego etatu, umowa zlecenie na czas określony : od 02.04.2013 r. do 31.12.2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.


Treść ogłoszenia

Lista osób składających ofertę

Lista osób spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie nr 2/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza nabór ofert naprowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy
o świadczenie usług


Treść ogłoszenia

Formularz oferty


Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie nr 1/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko psychologa do realizacji Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wymiarze ¼ etatu w miesiącu lutym 2013r. od 1 marca 2013r. w wymiarze ½ etatu miesięcznie, w ramach umowy o pracę na czas określony.

treść ogłoszenia
lista kandydatów składających oferty
lista kandydatów po ocenie formalnej
informacja o rozmowie kwalifikacyjnej
wybór oferty

 

 

Zmieniony: czwartek, 11 kwietnia 2024 18:29  
Statystyki:
Kto jest online: