Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

kolonie2011

Email Drukuj PDF

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UMOWA
FORMULARZ OFERTY
OPIS BAZY LOKALOWEJ OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
FORMULARZ  WYLICZENIA KOSZTÓW
ANKIETAZgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, zamawiający wyjaśnia:


1.
Pytanie:

Co rozumienie cie pod pojęciem opieka pielęgniarska i lekarska pkt. II. ppkt. 10 str.2 SIWZ ?”

 

Odpowiedź;

Zgodnie z pkt. II pkt .10 SIWZ Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić opiekę pielęgniarską oraz lekarską. Zamawiający nie wymaga od organizatora , aby ten zatrudnił lekarza i pielęgniarkę. Pod pojęciem zapewnia zamawiający rozumie dostęp w razie potrzeby i konieczności do pielęgniarki i lekarza, w celu skorzystania z ich pomocy.


2.
Pytanie:

„Czy jadłospis wraz z gramaturą ma być podany na każdy dzień pobytu, przed wyłonieniem zwycięzcy przetargu?”

 

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. II pkt 3 do oferty wykonawca winien dołączyć jadłospis wraz z wyszczególnieniem gramatury.

Zamawiający wymaga, aby jadłospis sporządzony był na każdy dzień pobytu.

 


3.
Pytanie:

„ Czy możliwe jest rozpoczęcie turnusu obiadem, a zakończenie śniadaniem?

Odpowiedź: tak, jeśli wyjazd dzieci następuje po śniadaniu, a przyjazd na kolenie w porze obiadu.

 

Ogłoszenie dotyczące organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego w roku 2011 dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.03.2011 r., numer ogłoszenia: 71035   2011.

Zmieniony: poniedziałek, 18 lipca 2011 10:51  
Statystyki:
Kto jest online: